Obchodní podmínky

Holiday in Europe je hotelový vyhledávač a nabízí svým uživatelům řadu informací o různých typech ubytování (jako jsou např. hotely, rekreační domy atd.), turistických destinacích a všech službách souvisejících s cestováním.

1. Oblast působnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou předmětem občasných změn a jsou platné pro všechny naše služby, které jsou přímo či nepřímo (tj. třetími osobami) poskytovány prostřednictvím internetu, na mobilních zařízeních, e-mailem nebo telefonicky.

1.2. Používáním našich webových stránek potvrzujete, že jste četli, pochopili a souhlasili s těmito obchodními podmínkami, jakožto i se zásadami ochrany osobních údajů a používáním cookies.

2. Služby a smlouva

2.1. Na portálu Holiday in Europe máte možnost porovnat služby třetích stran.

2.2. Holiday in Europe není poskytovatelem srovnávaných služeb. Pouze umožňuje porovnávat různé služby nabízené třetími stranami. Používáním portálu Holiday in Europe tedy nevzniká žádná smlouva o poskytování cestovních služeb.

2.3. Toto ustanovení nemá žádný vliv na jiné dohody mezi hotelem a uživateli.

3. Odpovědnost uživatelů (inzerentů)

3.1. Uživatel (inzerent) je odpovědný za obsah (texty, fotografie, hodnocení, odkazy atd.), který na Holiday in Europe přidal. Uživatel potvrzuje, že vlastní práva k obsahu, který publikoval na Holiday in Europe a neporušuje tím práva třetí osoby.

3.2. Uživatel (inzerent) se zavazuje, že nebude používat služeb společnosti Holiday in Europe k vytváření obsahu, který:
  • je reklamou vypadající jako recenze
  • se nevztahuje k recenzovanému objektu
  • není objektivní nebo je záměrně nepravdivý
  • je nemorální, pornografický nebo jinak urážlivý
  • porušuje práva třetích osob, konkrétně pak autorská práva
  • jakýmkoliv způsobem porušuje platné zákony nebo představuje trestný čin
  • má za cíl shromažďovat osobní údaje dalších uživatelů za účelem obchodního využití
3.3. V případě porušení obchodních podmínek si Holiday in Europe vyhrazuje právo bez uvedení důvodu odstranit obsah, pozastavit platby získané prostřednictvím Holiday in Europe komunity a trvale vyloučit uživatele z Holiday in Europe. Právo na stíhání trestných činů zůstává nedotčeno.

4. Právní odpovědnost

4.1. Holiday in Europe neručí za správnost, kvalitu, úplnost, spolehlivost a důvěryhodnost obsahu poskytovaného uživateli a/nebo rezervačními stránkami. Zejména Holiday in Europe neposkytuje žádné poradenství nebo doporučení vztahující se k výběru ubytování.

4.2. Všechny dohody, které vznikají prostřednictvím nabídek prezentovaných na Holiday in Europe, jsou uzavírány mezi návštěvníkem Holiday in Europe a příslušnou externí rezervační stránkou. Holiday in Europe tedy nikdy nepůsobí jako organizátor nebo cestovní kancelář. Výhradně proto platí obchodní podmínky příslušného pořadatele nebo cestovní kanceláře, zejména jedná-li se o právo zrušení či odstoupení. Kontaktem pro zpracování rezervací a plateb, stejně jako při otázkách o smlouvě, je příslušná rezervační stránka. Holiday in Europe se nijak nezapojuje do těchto smluv, dohod a pohledávek mezi návštěvníkem stránek Holiday in Europe a příslušnou externí rezervační stránkou.

4.3. Holiday in Europe neověřuje správnost obsahu nahrávaného rezervačními portály nebo členy komunity. Tento obsah týkající se příslušných hotelů je poskytován rezervačními portály / komunitou ke zveřejnění na našich webových stránkách. Holiday in Europe přitom nemá žádný vliv na tyto informace (zejména fotografie, komentáře, recenze atd.). Obsah a zprávy vytvořené uživateli a zveřejněné na Holiday in Europe nejsou názorem společnosti Holiday in Europe. Holiday in Europe tento obsah neprohlašuje jako svůj vlastní.

4.4. Hypertextové odkazy, reklamní bannery a informace o ubytování, turistických destinacích, poskytovatelích a podobně jsou poskytovány rezervačními portály a členy komunity a nepředstavují tedy doporučení nebo informace od společnosti Holiday in Europe. Z technických důvodů neprovádíme aktualizaci cen, které dostáváme od rezervačních portálů, v reálném čase. Z tohoto důvodu se může stát, že cena, která se zobrazuje na rezervační stránce, neodpovídá ceně uvedené na Holiday in Europe. Holiday in Europe proto nezaručuje správnost údajů týkajících se zejména cen a dostupnosti.

4.5. Holiday in Europe není zodpovědné za technické poruchy, jejichž příčina není v rozsahu působnosti Holiday in Europe nebo za škody způsobené vyšší mocí. Holiday in Europe nezaručuje trvalou dostupnost údajů a také si vyhrazuje právo provádět technickou údržbu během jakéhokoliv zvoleného časového období.


Tyto obchodní podmínky platí od 1.2.2021

Košík