Dopravní předpisy na cestě do Chorvatska


Dopravní předpisy, se kterými se můžete setkat na své cestě do Chorvatska jsou podobné, rozdíly jsou v drobnostech, které vás však mohou stát spousty peněz a nepříjemností. Pokusíme se aspoň v základních bodech shrnout důležité předpisy v jednotlivých zemích, kterými budete projíždět.
Hlavní povinností ve všech zemích je, mít s sebou Evropskou zprávu o dopravní nehodě alespoň v jednom světovém jazyce. Stáhnout si jí můžete v angličtině (pokud Vám ji nedodala vaše pojišťovna) ze stránek ÚAMK - ZDE. Přejeme Vám, abyste tuto zprávu nepotřebovali a to nejen při cestě na dovolenou.
Zdroje informací: ÚAMK a BESIP

Chorvatsko

Povinnost používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů (děti do 12 let věku nesmějí sedět na předních sedadlech).
Povinnost tlumených světel i ve dne pro všechna vozidla.
Povinnost bezpečnostních helem pro řidiče i spolujezdce motocyklu (spolujezdec nesmí být mladší 12 let).
Povolená hranice alkoholu pro řidiče je 0,05 %, v případě nehody se však množství alkoholu v krvi bere v úvahu jako přitěžující okolnost. Řidiči do 24 let, profesionální řidiči a řidiči vozidel nad 3,5 t - 0,00 %.
Veškerá motorová vozidla (kromě motocyklů), včetně těch registrovaných v zahraničí, musí mít výstražný trojúhelník. Vozidlo s přívěsem musí mít dva výstražné trojúhelníky.
Všichni řidiči motorových vozidel (kromě motocyklů s nebo bez postranních vozíků a mopedů do 50 ccm), musí mít reflexní bezpečnostní vestu ve vozidle a nosit ji vždy, když opouští vozidlo odstavené na silnici, v případě nouze, nebo mimo zastavěné oblasti. Vesta musí být v souladu s normou EN-471.
Řidiči všech motorových vozidel (kromě motocyklů), včetně těch registrovaných v zahraničí, musí mít lékárničku. Komerční vozidla musí mít hasicí přístroj.
Mladí řidiči do 24 let nesmí překročit následující rychlosti: silnice 80 km/h, rychlostní silnice 100 km/h, dálnice 120 km/h. Toto omezení se vztahuje pouze na chorvatské řidiče, nikoli na zahraniční. Mezi další omezení pro chorvatské řidiče do 24 let patří výkonový limit automobilu do 75 Kw. Pokud byste se ale rozhodli půjčit si v Chorvatsku vůz a je vám méně než 24 let, autopůjčovna by po vás dodržování uvedených zákonných omezení mohla vyžadovat. Důvodem může být např. znění pojistné smlouvy nebo prostě jen obavy z případných problémů.

Rakousko

Na rakouských dálnicích si dejte pozor na označení IG-L. Jedná se o označení tzv. ekologických zón. Za překročení rychlosti v těchto zónách hrozí zákaz řízení!
Zastavení a stání je zakázáno v prostoru zastávky hromadné dopravy. Tento prostor začíná 15 metrů před označením zastávky a končí 15 metrů za ním.
Všechna vozidla s více než 2 koly registrovaná v Rakousku nebo v zahraničí, musí být vybavena výstražným trojúhelníkem, který je v plném souladu s nařízením ES 27. Pokud tato vozidla zastavila na komunikaci mimo zastavěné oblasti v místě se sníženou viditelností, např. kvůli poruše, úrazu, atd., nebo je nutnost zastavit kvůli špatným povětrnostním podmínkám, musí řidiči dát okamžitou informaci o poloze svého vozidla umístěním výstražného trojúhelníku v dostatečné vzdálenosti za ním, ne více než jeden metr od obrubníku.
Všechna vozidla (včetně motocyklů), registrovaná v Rakousku nebo v zahraničí, musí být vybavena lékárničkou. Balení musí být v provedení silné krabice, odolné proti nečistotám.
Řidič vozidla se 2 nebo více nápravami musí mít reflexní vestu / bundu, která má být použita v případě poruchy nebo nehody mimo zastavěné oblasti, na dálnicích a na silnicích a dokonce i při instalování výstražného trojúhelníku (nařízení se nevztahuje na cestující, řidiče mopedů a motocyklů, nicméně i pro ně je reflexní vesta doporučena). Barva vesty musí být fluorescenční žlutá, červená nebo oranžová (EU norma EN 471). V zásadě může být řidič, za předpokladu že neměl reflexní vestu, potrestán pokutou až do výše 2180€.
Všechna motorová vozidla musí být osvětlena za jízdy i ve dne.
V tunelu lze zastavit pouze v krajních případech.
Palubní kamery (umístěné uvnitř vozidla) jsou v Rakousku zakázány.
Řidič motorového vozidla je povinen každé dítě zabezpečit jeho věku a váze odpovídajícím zařízením. Dítě do 14 let a menší než 150 cm musí být zajištěno svým vlastním bezpečnostním zařízením (sedačkou), a to i na zadních sedadlech. Pro osoby starší 14 let, ale menší než 150 cm je toto zabezpečení doporučené, ale není povinné. Ovšem pokud by tříbodový bezpečnostní pás zasahoval i dítěti staršímu 14 let přes krk, je sedačka také povinná. Osoba mladší než 14 let, ale větší než 1,50 m, smí použít bezpečnostní pásy pro dospělé.

Slovinsko

Veškerá motorová vozidla (s více než dvěma koly), včetně těch, registrovaných v zahraničí, musí vést výstražný trojúhelník. Vozidlo s přívěsem a motorová vozidla v zadní části konvoje (pokud se vozidla pohybují v za sebou jedoucím konvoji), musí být označeno dvěma trojúhelníky. Výstražná světla musí být použita vždy, když vozidlo má poruchu na vozovce. Pokud vozidlo není vybaveno výstražnými světly, nebo je imobilizováno na části vozovky, která není jasně viditelná, musí se použít trojúhelník. Musí být umístěn na vozovce za vozidlem, které má poruchu, ve vzdálenosti, která zajišťuje maximální bezpečnost a viditelnost. Je-li vozidlo v noci  porouchané  a jeho technický stav neumožňuje využívání výstražných světel, musí řidič, kromě použití trojúhelníku, dostatečně označit porouchané vozidlo (žlutým blikajícím světlem, baterky) .
Pokud je vozidlo taženo, musí být trojúhelník umístěn v zadní části taženého vozidla a druhý musí být na přední části tažného vozidla.
Výstražná světla musí být použita při couvání.
V případě poruchy na dálnici je povinné nosit reflexní vestu. Každý, kdo se pohybuje mimo vozidlo ji  musí mít. Toto nařízení se netýká motocyklistů. Je důležité si uvědomit, že není povinné mít reflexní vestu ve vozidle.Jedinou podmínkou je, nosit vestu za okolností popsaných výše (jinak hrozí pokuta 40€).
Je zakázáno vjet do křižovatky na oranžové světlo semaforu.
Všichni motoristé jsou povinni jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly.
Na kruhovém objezdu je přednost zprava - neplatí absolutní přednost vozidel jezdících po kruhovém objezdu.
Při nehodě je třeba zavolat policii - číslo 113 - a vyžádat si písemnou zprávu, která je při návratu přes hranice vyžadována s ohledem na poškození vozidla (jinak by vozidlo nebylo puštěno přes hranice).
Používání bezpečnostních pásů je povinné na předních i zadních sedadlech osobního auta (pokud jsou instalovány), a to mimo obec i v obci. Děti do dvanácti let a menší než 1,50 m musí mít speciální zádržný systém. Děti do 12 let a do 18 let, jsou-li menší než 150 cm, nesmějí sedět na předním sedadle a nesmějí být převáženy na motocyklech. Na zadních sedadlech jsou dětské sedačky povinné.
Řidič musí mít sadu náhradních žárovek a pojistek pro své vozidlo.
Autolékárnička je povinná pro všechna motorová vozidla, která mají více jak dvě kola.

Maďarsko


Kromě reflexních vest, v Maďarsku jsou zapotřebí podle počtu osob ve vozidle, tam platí stejná povinná výbava jako u nás. Dětské zádržné systémy jsou povinné pro děti do výšky 150 cm.
Mimo obec se musí jezdit s rozsvícenými tlumenými světly i během dne, v obci pouze v noci. Při jízdě mimo obec je povinné osvětlení všech motorových vozidel (vč. dálnice).
V obydlených oblastech se nesmí používat zvuková znamení, pouze v případě ohrožení.
Během jízdy nesmí být používán mobilní telefon.
Kruhový objezd: povinnost použít směrová světla je jen při výjezdu z kruhového objezdu, nikoliv při vjezdu.
Je povinné používat bezpečnostní pásy na předních sedadlech. Při jízdě mimo obec na všech sedadlech, která jsou pásy vybavena.
Hloubka dezénu pneumatik musí být minimálně 1,6 mm.
Povinný výstražný trojúhelník. Osobní vozy nemusí mít hasící přístroj. Povinná lékárnička.

Košík