Cestovní pojištění

 Cestovní pojištění vám pomůže při zdravotních problémech či úrazech při cestách v zahraničí či po ČR. Umožní vám cestovat za odpočinkem nebo za prací po celém světě s pocitem klidu. Když se v zahraničí dostanete do problémů, nezůstanete bez pomoci.

Základem cestovního pojištění do zahraničí je úhrada léčebných výloh včetně potřebného zajištění na místě v případě potřeby lékařské pomoci v zahraničí.

Do léčebných výloh obvykle spadá:

 • přeprava pojištěného z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, přivolání lékaře
 • nezbytné vyšetření
 • pobyt v nemocnici (hospitalizace) na standardním pokoji
 • nezbytné, nevyhnutelné a účelně vynaložené náklady na léčení či ošetření
 • léky předepsané lékařem
 • základní ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů
 • repatriace (transport zpět do ČR domů) v případě vážného zranění na další léčení či úmrtí pojištěného

Cestovní pojištění má několik druhů – turistické, pracovní, studijní pobyty, au-pair a další. Jednotlivé druhy mají stanoveny různě vysoké pojistné částky jako horní limit plnění. K dispozici jsou také rodinné balíčky, které výhodně pojistí celou rodinu na opakované výjezdy do zahraničí.

Pojištění může být buď krátkodobé (pevně stanovený termín) nebo dlouhodobé – jedná se o celoroční cestovní pojištění pro opakované výjezdy. Vyplatí se v případě, že jezdíte do zahraničí často. K dispozici jsou také výhodné rodinné balíčky.

Součástí léčebných výloh je také nepřetržitá asistenční služba – v naléhavých situacích vám bude v zahraničí poskytnuta telefonická pomoc.

Při použití platební karty je smlouva sjednána on-line – smlouvu budete mít během okamžiku v e-mailu. Pojistná smlouva nemůže být uzavřena se zpětnou platností.

Připojištění na rizikové sporty je možno vybrat při sjednávání pojištění.

Pokud cestujete do více zemí v rámci jedné smlouvy, uveďte při sjednání pojištění nejvzdálenější zemi (stát), do které budete cestovat nebo stát, ve kterém budete pobývat nejdelší dobu. Územní platnost pojištění je obvykle celá Evropa nebo celý svět včetně USA.

Pokud jste občan ČR dlouhodobě žijící v zahraničí a v ČR si neplatíte veřejné zdravotní pojištění, i tak si můžete uzavřít cestovní pojištění u nás (pouze pojišťovny AXA Assistance či UNIQA). Takové pojištění neplatí v ČR a v zemi, kde žijete. Případná repatriace bude do státu, kde si platíte veřejné zdravotní pojištění.

Nejčastější dotazy ohledně krytí pojištění na COVID-19

Informace od pojišťovny AXA Assistance

Pokud letecká společnost zruší let v souvislosti s koronavirem, mohu uplatnit škodu z pojištění zrušení cesty?
Zrušení letu není pojistnou událostí z pojištění storna. Nárok je třeba vznést na přepravci.

Vztahuje se pojištění storna na to, že nechci odcestovat z obavy nakažení koronavirem?
Pojištění storna se nevztahuje na případy, kdy byla cesta zrušena z důvodu epidemiologické situace v cílové zemi.

Pokud odcestuji a budu umístěn do technické karantény (tedy preventivní opatření, nikoliv zdravotní důvod), jak to bude s platností cestovního pojištění?
Je možné nad rámec znění pojistných podmínek prodloužit cestovní pojištění i ze zahraničí, resp. sjednat nové navazující cestovní pojištění.

Pokud se nakazím koronavirem, bude mi cestovní pojištění hradit léčebné výlohy a asistenční služby?
Ano, léčebné výlohy vč. nákladů na léčbu koronaviru budou kryty z cestovního pojištění.

Pokud MZV doporučí do dané oblasti necestovat, mohu uplatnit stornopoplatky v důsledku zrušení cesty?
Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna.

Pokud si nyní objednávám zájezd na léto, sjednám si pojištění storna a oblast bude v době odjezdu uzavřená, mohu uplatnit stornopoplatky?
Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna. V případě uzavřené oblasti je třeba nárok vznést na pořadateli zájezdu.

Pokud budu umístěn do technické karantény, mám nárok na zpoždění/zrušení letu, případně na jiná odškodnění?
V případě, kdy je klient v technické karanténě, nemůže reálně využít plánovaný let. Proto nárok na plnění ze zpoždění/zrušení tohoto letu nevzniká.

 • Technická karanténa = karanténa, kde je situace, kdy pojištěná osoba umístěna do karantény z preventivních důvodů (např. příjezd do destinace, návrat z destinace, kontakt s nakaženým) není předmětem krytí cestovního pojištění.
 • Zdravotní karanténa = situace, kdy je u pojištěného potvrzeno onemocnění COVID 19, jsou z cestovního pojištění kryta všechna rizika (léčebné výlohy, náklady na repatriaci, storno cesty)

Onemocnění COVID 19, resp. léčebné náklady na léčbu jsou kryty z cestovního pojištění za podmínky, že pojištěný vycestoval do destinace, kam MZV nevydalo nedoporučení cestovat. V takovém případě, by pojistné plnění v souvislosti s léčbou COVID19 mohlo být zamítnuto.

Informace od pojišťovny UNIQA

V souvislosti se „semaforem“ budeme přistupovat následovně:

 • zelená kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • oranžová kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • červená kategorie – bereme jako země, kam je doporučeno necestovat, tudíž zde cestovní pojištění platit nebude
 • ostatní země – u zemí, které nejsou zařazeny v rámci kategorií se řídíme dle informací na stránkách MZV. Pokud na MZV bude označeno jako riziková oblast nebo doporučeno necestovat, cestovní pojištění zde nebude platné. V opačném případě je platné standardně.

Pro pojistné události jiného druhu (úraz, jiná diagnóza) platí cestovní pojištění v „červených“ zemích nebo regionech pouze v případě, kdy není vyhlášen obecný zákaz či obecné nedoporučení do dané země nebo oblasti z ČR cestovat podle www.mzv.cz. Je-li naopak vyhlášeno obecné nedoporučení, pojistnou ochranu UNIQA neposkytuje.

Informace od pojišťovny Slavia

 • zelená kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • oranžová kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • červená kategorie – bereme jako země, kam je doporučeno necestovat, tudíž zde cestovní pojištění platit nebude

Ve státech označených červenou barvou nebude onemocnění Covid-19 hrazeno. Všechna ostatní ošetření jsou platná, dle VPP. Pro tyto státy platí, že MZV do nich nedoporučuje cestovat.
Je tedy nutné pozorně sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky případně Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde jsou uvedeno aktuální
rozdělení států a současně jsou zde uvedena doporučení a informace o vývoji situace nákazy COVID-19.

K dispozici jsou následující připojištění:

Úrazové pojištění

Pro případ smrti, trvalé invalidity či trvalých následků při úrazu

Pojištění odpovědnosti za újmu

Pro případ, že způsobíte majetkovou škodu či újmu na zdraví jiné osobě (někomu něco rozbijete, někoho zraníte)

Pojištění zavazadel

Pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ poškození, zničení či odcizení

Pojištění zpoždění zavazadel

Pro případ, že chybou dopravce dojde ke zpoždění zavazadel po příletu do cílové destinace – hradí nutné náklady na nejnutnější vybavení

Pojištění zpoždění letu

Pro případ, že dojde ke zpoždění odletu veřejného dopravního prostředku na pravidelné lince (neplatí pro charterové lety)

Pojištění nevyužití dovolené

Pro případ, že se musíte ze závažného důvodu předčasně vrátit z dovolené – např. hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu, úmrtí blízkého příbuzného, poškození bytu/domu živelní událostí, nemožnost využití dovolené z důvodu přírodní katastrofy či klimatických podmínek aj.

Pojištění únosu letadla

Pro případ zdržení v souvislosti s únosem letadla

Pojištění storna zájezdu

Uhrazení části stornopoplatku, pokud je nutné z vážných důvodů před odjezdem na dovolenou zrušit zájezd – vážné onemocnění či úraz, úmrtí, poškození majetku živelnou událostí, občanské nepokoje či živelná pohroma v místě destinace

Připojištění chronických onemocnění

Krytí neodkladného léčení v případě náhlého zhoršení chronického onemocnění či komplikací po ambulantním zákroku, který jste podstoupili před cestou

Pojištění nákladů veterinární léčby

Hradí náklady veterinární léčby či úhynu zvířete, pouze psi a kočky určitého stáří, musí mít pas a osvědčení o zdravotním stavu před cestou

Připojištění technické asistence vozidla

Pokud jedete do zahraničí svým autem, bude se vám hodit rozšířená technická asistence. V případě poruchy či havárii vám pomůže asistenční služba. Součástí je obvykle technická pomoc (příjezd mechanika, odtah do servisu, uschování vozidla), náhradní ubytování a repatriace nepojízdného vozidla zpět do ČR.

Abychom mohli přinášet kvalitní obsah všem uživatelům zdarma, je třeba zajistit financování celého webu. Některé odkazy na naší webové stránce patří do systému provizní spolupráce (neboli affiliate links). To znamená, že pokud na takový link kliknete nebo si zboží přes odkaz objednáte, naše stránka může získat drobnou provizi. Pro vás cena nákupu zůstane stejná, ať už se k nákupu dostanete přes affiliate odkaz nebo jdete přímo na původní webovou stránku prodejce.
Díky těmto provizím můžeme uživatelům i nadále přinášet kvalitní obsah, který neustále zlepšujeme.

Děkujeme vám za vaši podporu.

Košík